Recollida i tractament de dades personals

En el moment en què l’usuari decideix registrar al nostre web o cedir les seves dades personals a Grup Pollyanna mitjançant altres vies posades a la seva disposició, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la finalitat a la qual està destinat el apartat.
Les dades que ens facilitin seran incorporades al nostre fitxer de Clients, propietat de Grup Pollyanna, per tal i efecte de poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta rebudes; la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis en els quals es decideixi subscriure, donar-se d’alta, o utilitzar l’adequació d’aquests serveis a les preferències i als gustos dels usuaris, l’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Grup Pollyanna, actualment i en el futur. L’arxiu està inscrit a l’Agència de Protecció de dades de Andorra sota el títol Clients.

En prémer el botó d’enviar o enviant un suport físic amb les seves dades, l’usuari està donant el seu consentiment exprés i inequívoc del tractament de les seves dades, així com la cessió a les empreses del mateix grup. Grup Pollyanna enviarà als usuaris registrats, mitjançant comunicacions electròniques (correu electrònic, SMS) notícies i promocions relacionats amb les activitats empresarials, a tots els usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través dels apartats Newsletter i altres vies posades a la seva disposició.

Grup Pollyanna ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal com també evitar la seva alteració, pèrdua, el tractament o accés no autoritzat, adaptant-se al que s’estableix en la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.

En qualsevol moment els usuaris tenen dret d’accés, oposició, rectificació o supressió, segons els articles 15, 22, 23, 24 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre. Aquests drets es poden exercir davant el Servei d’atenció al Client de Grup Pollyanna, al c / l’Aigüeta 14 d’Andorra la Vella – Principat d’Andorra.

Únicament amb la finalitat d’oferir un millor servei a través d’aquesta pàgina i amb l’objectiu de facilitar-li l’ús, es poden recollir les dades següents: nombre de pàgines visitades, nombre de visites, i l’activitat i freqüència d’ús per part dels usuaris. Aquestes dades es poden utilitzar amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús de la pàgina web o per controlar-ne el funcionament tècnic.

Aquesta política de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc web www.pollyanna.ad.

En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari ni es registres seves adreces IP. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari l’accessibilitat al lloc web i per a la realització d’estadístiques.

La privacitat de tota la informació facilitada, tant per l’usuari a través dels mitjans de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del lloc web, està regulada per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i pels reglaments que la desenvolupen.

La informació i el material contingut en aquest lloc web han estat controlats perquè siguin exactes: no obstant això, aquesta informació i el material són subministrats sense cap garantia expressa o implícita. Grup Pollyanna no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió en aquesta informació i material. Grup Pollyanna es reserva el dret a la seva exclusiva discreció, de modificar, alterar, afegir o eliminar parts d’aquestes Polítiques de Privadesa en qualsevol moment. Recomanem que examini aquesta política cada vegada que visiti el lloc web de Grup Pollyanna.

Condicions d’accés al lloc web

L’accés al lloc web de Grup Pollyanna és gratuït. L’usuari es compromet i garanteix fer un ús del lloc web conforme a les disposicions establertes en aquestes condicions, el que disposa en la normativa aplicable, així com pel que fa referència a la moral i els bons costums.

En aquest sentit, l’usuari es compromet a: No utilitzar cap dels serveis, productes i / o continguts que Grup Pollyanna posa a la seva disposició, per mitjans o amb fins il·lícits, o expressament prohibits, abstenir-se de realitzar qualsevol activitat que pugui danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’activitat normal del lloc web de Grup Pollyanna.
En cas que l’usuari causés danys a tercers per l’ús de qualsevol producte, servei, contingut o eina facilitada del lloc web, o per fer un ús indegut, l’usuari exonera expressament a Grup Pollyanna de qualsevol responsabilitat que li pugui ser imputada.

A aquest efecte, l’usuari assumirà la responsabilitat única i exclusiva que pugui derivar-se com a conseqüència de l’anterior. Grup Pollyanna, per tal de garantir els drets en compliment d’aquestes condicions i el respecte a la legislació vigent, podrà:

  1. Interrompre temporalment el servei sense previ avís i en qualsevol moment.
  2. Modificar les condicions de prestació dels productes, serveis, continguts i / o eines.
  3. Modificar el contingut dels serveis que integrin el lloc web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament.
  4. Comunicar als òrgans competents que actuïn en l’exercici de les seves competències, conductes, activitats o dades presumptament il·lícites dels quals Grup Pollyanna tingui coneixement.